Ministar Sekulić posjetio Arhitektonski fakultet i održao predavanje u Rektoratu Univerziteta Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Ministar odživog razvoja i turizma Predrag Sekulić i pomoćnica ministra za upravljanje prostorom Sanja Lješković Mitrović razgovarali su danas sa dekanom Arhitektonskog fakulteta u Podgorici  Goranom Radovićem i njegovim saradnicima.

Tom prilikom ministar Predrag Sekulić je ocijenio da profesori Arhitektonskog fakulteta predstavljaju najvišu istancu arhitekture u državi jer obrazuju mlade ljude koji će graditi crnogorsku budućnost. Sekulić je naglasio da je neophodno njihovo veće učešće u svim projektima i analizama koje se vrše u cilju posmatranja, oblikovanja i zaštite prostora, što podrazumjeva i kritiku postojećih planova i predstavljanje novih rješenja.

Ministar smatra da profesori Arhitektonskog fakulteta nedovoljno informišu javnost o stručnim stvarima i projektima kojima se bave, jer njihova struka  zaslužuje da ima posebno mjesto u društvu i za taj status se moraju izboriti. On je zaključio da je neophodno stvoriti jaku sinergiju između stručnjaka sa fakulteta i državnih organa kako bi kvalitet budućih projekata bio veći, a greške sveli na minimum.

Sekulić je upoznao sagovornike sa aktivnostima Ministarstva na izradi Plana posebne namjene za crnogorsko primorje i istakao da je neophodno da Arhitektonski fakultet da svoje mišljenje i iskaže svoje stavove po tom pitanju.

Takođe je konstatovao da su se projektanti iz Crne Gore sa mnogo više obzira ponašali prema prostoru i životnoj sredini u odnosu na projektanete iz drugih zemalja, upravo iz razloga što su mijenjajući sredinu u kojoj žive osjećali mnogo veću odgovornost.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Goran Radović, je naglasio da je Arhitektonski fakultet, iako mlad, jer ove godine obilježavaju 10 godina studija, veoma lijepo pozicioniran u okruženju, sa izuzetno obrazovanim studentima, koji su nakon završetka studija u potpunosti spremni za rad u praksi.

Radović je istako da na fakultetu radi osam doktora nauka i dosta mladih profesora, koji prate trendove u urbanizmu i turizmu, te da se trude da daju svoj doprinos kroz rad u raznim komisijama i projektima.

Dekan je posebno apostrofirao da u Crnoj Gori ima dosta prostora za istraživanje u oblasti arhitekture i najavio buduće planove o otvaranju doktorskih studija za arhitekturu u Podgorici.

Nakon sastanka ministar Sekulić i pomoćnica Lješković-Mitrović održali su predavanje  u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, na temama “Turizam i novi trendovi u prostornom i urbanističkom planiranju”i “Imovina i prostor”.