Ministar Gvozdenović razgovarao sa predstavnicima LTO

A A A
Ocijeni >

Danas je u Petrovcu u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore održan sastanak ministra Branimira Gvozdenovića sa direktorima lokalnih, Regionalne i Nacionalne turističke organizacije.

Sastanku su prisustvovali direktor NTO-a Saša Radović, pomoćnica ministra Željka Radak Kukavičić, direktorica predstavništva NTO u Beogradu Jelena Paović i direktorica predstavništva NTO-a u Ljubljani Dušanka Jeknić.

Ministar Gvozdenović je ocijenio da Ministarstvo održivog razvoja i turizma i turističke organizacije zajedničkim radom moraju postići još bolje rezultate po pitanju prihoda od turizma i obezbjediti veći broj radnih mjesta, prvenstveno domaćim radnicima.

Gvozdenović je istako ozbiljna očekivanja od direktora turističkih organizacija u smislu aktivnijeg uključivanja u rješavanje konkretnih problema, sa kojima se susreću u radu i unaprijeđenju ponude u njihovim opštinama. On smatra da je neophodno uspostaviti intezivniju saradnju i razmjenu informacija kako bi unaprijedili postojeću ponudu i trenutno stanje u turizmu.

Direktor NTO-a Saša Radović je podsjetio da je Crna Gora i ove godine svrstana među 5 najbrže rastućih turističkih destinacija u svijetu i jedna od rijetkih koja od 2007. godine bilježi konstantan rast turističkih dolazaka i prihoda od turizma.

Najavio je dalju promociju Crne Gore kao integralne destinacije i ozbiljnije aktivnosti na dovođenju ključnih predavača za pisanje IPA projekata i aplikacija za fondove EU u cilju dobijanja sredstava koja će biti iskorištena za podizanje kvaliteta usluge u oblasti turizma.