Ministar Gvozdenović razgovarao sa ambasadorom Johanesonom

A A A
Ocijeni >

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović razgovarao je danas sa ambasadorom Stefanom Haukurom Johanesonom, glavnim pregovaračem u Ministarstvu vanjskih poslova Islanda i Haraldom Aspelandom, direktorom Direkcije za spoljnu trgovinu i ekonomska pitanja, Odjeljenja za evropske poslove.

Ambasador Stefan Haukur Johaneson je izrazio spremnost Islanda da pomogne našoj zemlji u pregovaračkim procesima za pristupanje Evropskoj uniji. Island je pregovore o pristupanju sa EU počeo 2010. godine i do sada prilično uspješno odgovara na sve obaveze koje im postavlja EU - od 33 poglavlja otvorio je 27 i privremeno zatvorio 11.

Johaneson je istakao veliku sličnost između dvije zemlje i ocijenio da bi se konkretna pomoć Islanda odnosila na razmijeni stečenog iskustva u poglavljima 27 – životne sredine i poglavlju slobodnog kretanja kapitala i usluga.

Ambasador je ocijenio da je njegova zemlja postigla veliki uspjeh kada je u pitanju harmonizacija zakonodavstva sa EU i da poglavlje 27 predstavlja jedno od najkompleksnijih poglavlja u pristupnim pregovorima. Naglasio je da bi se njjihova pomoć mogla odnositi na  pripremi eventualnih zahtjeva za tranzicionim periodima, budući da zahtjevi treba da budu izuzetno jasni, argumentovani i potkrijepljen detaljnim planom implementacije (naročito vremenske dinamike).

Što se tiče poglavlja Slobodnog kretanja kapitala i usluga ambasador smatra da bi nam stečenim iskustvom mogli pomoći u pregovorima (turizam, investicije, građevinarstvo), budući da je to pitanje slobodnog kretanja kapitala i usluga jedno od četiri osnovne slobode jedinstvenog evropskog tržišta, samim tim i preduslov konkurentnosti Crne Gore na globalnom tržištu (s naglaskom na investiciono).

Ministar Gvozdenović je zahvalio gostima na ukazanoj spremnosti da pomognu put Crne Gore ka Evropskoj uniji i izrazio nadu da će obije zemlje uspješno realizovati zacrtane ciljeve. Pohvalio je izuzetno visok stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva Islanda sa EU pravnom tekovinom u oblasti životne sredine i naglasio da bi pomoć Islanda bila potrebna i u pripremi analize i strategije jačanja administrativnih kapaciteta, izradi plana za uspostavljanje tog procesa i osiguranju finansijskih sredstava za sprovođenje plana.

Naglasio je da je Vlada Crne Gore formirala radnu grupu za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – životna sredina.   

Sagovornici su razgovarali i o jačanju saradnje u oblasti turizma, promociji, povećanju broja turista, njihovoj animaciji, o ponudi raftinga koja je na Islandu veoma razvijena i dobro normativno uređena i učešću direktnih investicija iz Islanda na ovom prostoru. Razmijenili  su i informacije u vezi sa Quality Label-om u okviru kojeg je posebno definisan način kategorizacije ugostiteljskih objekata (Accommodation star rating).