MICE ponuda Crne Gore predstavljena na sajmu EIBTM u Barseloni

A A A
Ocijeni >

Tokom tri dana sajma “EIBTM” u Barseloni održan je veliki broj sastanaka sa organizatorima MICE događaja sa emitivnih tržišta Njemačke, Francuske, Poljske, Belgije, Rusije, Velike Britanije, skandinavskih zemalja.

Članovi kongresnog biroa su dogovorili nekoliko inspekcija, odnosno posjeta destinacije u cilju sagledavanja mogućnosti za organizaciju konferencija i motivacionih putovanja u narednom periodu. Njihovo veliko interesovanje rezultat je promotivnih aktivnosti Kongresnog biroa i njegovih članova, sprovedenih među MICE klijentima u prethodnom periodu, kao i intezivne promocije destinacije na ovim bitnim emitivnim tržištima.

Prema informacijama članova biroa, tokom 2013. godine promet iz oblasti MICE turizma bio je za par procenata bolji, s tim što je broj grupa sa manje delegata bio veći. Crna Gora, na međunarodnom MICE tržištu je zbog svojih kapaciteta ponude sve više prepoznata kao destinacija za organizaciju motivacionih (insentiv) putovanja.

“2013 godina može biti zapamćena kao godina u kojoj su ostvareni bolji razultati u oblasti MICE turizma. Iako su ove godine godine uslijedili pozitivni ekonomski pokazatelji ne treba očekivati ubrzani razvoj MICE industrije kao u godinama prije recesije.” zaključak je EIBTM Trend Watch izvještaja za ovu godinu.

Na primjer, jasno je da će budžeti kompanija za organizaciju sastanaka i sam postupak odobravanja istih i dalje biti pod pritiskom. Preduzeća širom svijeta će pomno pratiti strategiju svojih sastanaka kako bi postigli ciljeve, povećali efikasnost i kontrolu troškova. Destinacije i pružaoci usluga i dalje ne mogu očekivati nivo biznisa kao u godina prije recesije. Uprkos tome, podaci predstavljeni u EIBTM Trends Watch izvještaju povoljniji su nego prethodnih nekoliko godina. Jedan imperativ i dalje ostaje: uspjeh u MICE industriji moraće da se temelji na inovacijama, fleksibilnosti i sposobnosti ostvarivanja konkurentni na međunarodnom tržištu.

Prema informacijama sa ovog sajma, motivaciona (incentive) putovanja su u poslednjih godinu zabilježila veći rast od putovanja po osnovu sastanaka ili konferencija – preduzeća sve više prepoznaju važnost motivacije svojih zaposlenih i najboljih prodavača. Ovaj segment je u godinama nakon recesije bilježio značajan pad.

Kontrola troškova i vrijeme provedeno van kancelarije će i dalje biti odlučujući prilikom odabira lokacije za događaj. Zbog toga su cijena, kvalitet i dostupnost destinacije odlučujući faktori.

U organizaciji Turističke organizacije Budve na sajmu EIBTM pored Kongresnog biroa Crne Gore učestvovali su i članovi biroa: agencije «Luminalis Events DMC», «Meridian DMC», «Talas M DMC», hoteli «Avala Resort and Villas» i «Bianca Resort and Spa», «Porto Montenegro» koji je predstavio novi proizvod uključujući i hotel «Regent Porto Montenegro» koji će biti otvoren sljedećeg ljeta, kao i Turistička organizacija Herceg Novog.