MICE ponuda Crne Gore predstavljena na berzi “Conventa 2014” u Ljubljani

A A A
Ocijeni >

Nakon sajma «Ferien» koji je održan u Austriji, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore odnosno Crnogorski kongresni biro (Montenegro Convention Bureau) u saradnji sa Predstavništvom NTOCG u Sloveniji, predstavljaju kongresnu ponudu Crne Gore na berzi MICE turizma “Conventa” koja se održava u Ljubljani 22. i 23. januara.

Berza je okupila 140 izlagača (hoteli, kongresni centri, DMC) iz deset zemalja jugoistočne Evrope i 200 pozvanih kupaca, organizatora kongresa, seminara, konferencija i drugih događaja sa značajnih evropskih emitivnih tržišta. Osim Crnogorskog kongresnog biroa na sajmu su prisutni i hotelske grupe: „Montenegro Stars Hotel Group“ i „Normal Company“, kao i agencije „Talas M DMC“, „Meridian“, „Eastwest Voyage“.

Putem direktnih sastanaka organizatorima događaja su predstavljene mogućnosti organizacije događaja u našoj zemlji, mogućnosti za motivaciona putovanja, ponude hotela sa kongresnim kapacitetima, kao i investicioni projekti koji će biti realizovani u narednom periodu. Crna Gora je tokom prošle godine zabilježila povećanje broja grupa iz ove oblasti turizma. Putovanja su se realizovala u periodu vansezone i to pretežno u aprilu, maju i junu, kao i septembru i oktobru mjesecu. Bolje avio konekcije sa bitnih emitivnih tržišta, naoročito za organizaciju kongresa međunarodnih asocijacija, doprinijele bi većoj posjeti zemlje iz ove oblasti turizma.

Imajući u vidu ekonomske efekte ovog vida turizma, destinacije širom svijeta ulažu velike napore u promociji zemlje na međunarodnom MICE tržištu. Crnogorski kongresni biro je tokom ovog sajma učestvovao na sastanku evropskih kongresnih biroa na kojem su razmijenjene informacije o međunarodnom MICE tržištu, a razgovarano je i o mogućnostima zajedničkog nastupa i sprovodjenje zajedničkih istraživanja na udaljenim tržištima, kreiranju unificiranog modela za prikupljanje statističkih podataka, kao i o edukaciji privrede iz ove oblasti.