Medjunarodni turizam nastavio rast u 2013. godini

A A A
Ocijeni >

Broj internacionalnih dolazaka je porastao za 4% u 2012. i  dostigao 1.035 milijardi, po najnovijem izdanju Barometra Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO). Dalji rast se očekuje i u 2013. god., ali nešto blažim tempom- izmedju 3-4%. Po prvi put u istoriji broj internacionalnih putovanja je prešao cifru od milijardu. U 2011. ih je bilo 996 miliona.   

Po kontinentima- Azija i Pacifik bilježe najbrži rast od 7%, a po regionima to su Jugoistočna Azija i Sjeverna Afrika sa 9% i Centralna i Istočna Evropa sa 8%.

Broj dolazaka u Evropu, koja je i dalje najposjećenija regija, iznosio je 535 miliona što je porast od 3%. Unutar Evrope, najveći rast su zabilježili Centralna i Istočna Evropa sa 8%, praćene Zapadnom Evropom sa 3% i Mediteranom sa 2%.

Kada je potrošnja u pitanju, Rusi su na putovanjima potrošili više za 31% nego prethodne godine, a Njemci i Britanci za 3, odnosno 5%. S druge strane Francuzi i Italijani su potrošili manje za 7, odnosno 2%.

Generalni sekretar Svjetske turističke organizacije je izjavio : “ Turizam je pokazao vitalnost da se prilagodi novim tržišnim uslovima, a očekuje sa njegov rast i u 2013. god, iako po nešto nižoj stopi nego u 2012. god. Turizam je jedna od nosećih privrednih grana i mora biti podržan od strane svih vlada svijeta kao rješenje za stimulisanje bržeg ekonomskog rasta”.