Makedonci, Crnogorci, Albanci "zalijepljeni" za Facebook

A A A
Ocijeni >

Internet korisnici u Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji naprosto obožavaju Facebook gdje, prema globalnoj statističkoj bazi podataka International Web Stats-a, gotovo 90 njih ima Facebook naloge. 

Ostali balkanski narodi su komparativno manje zainteresovani za ovu društvenu mrežu gdje broj registrovanih članova varira između 50 i 70 procenata aktivne internet populacije.

Od 2,1 miliona Makedonaca, nekih 1,05 miliona ili 50,9 procenata koristi internet. Statistika pokazuje da značajan broj njih, 878. 300 ima Facebook profil.

Od 1,3 miliona Albanaca koji koriste internet 1,05 registrovano je na Facebook-u. Popularnost je slična među Crnogorcima, gdje ima 303,000 internet korisnika.

Što se tiče popularnosti Facebook-a na Kosovu, nije bilo podataka. 

Pristup internetu na Balkanu
Procenat stanovnika na Balkanu koji ima pristup internetu varira od zemlje do zemlje. Slovenija ima najviše tj. 64.9 procenta stanovnika koji imaju pristup internetu, Srbi su na drugom mjestu sa 56, 2 procenta, a nakon njih slijede Hrvati sa 50.1 procenata, Bugari sa 47,9 procenta i Grci sa 46, 2 procenta.

Crna Gora ima 45,9 procenta, Albanija 43,4 procenta i Rumunija 35,5 procenta internet penetracije.

Na dnu ljestvice su sljedeće balkanske zemlje: Bosna i Hercegovina sa 31,2 procenta i Kosovo, gdje svega 20,7 procenata ljudi koristi internet.

Prema podacima 58,3 procenta evropske populacije ima pristup internetu.

Globalni pristup internetu

U čitavoj Evropi, Njemci vode sa 79,9 procenata stanovnika koji koriste internet.  Uprkos visokom procentu pristupa internetu, samo 19,5 miliona of 65 miliona njemačkih internet korisnika su i korisnici Facebook-a.

Globalno posmatrano, Sjeverna Amerika ima najveći broj internet korisnika sa 78,3 procenta svoje populacije. Afrika ima najmanji broj internet korisnika - svega 11.4 procenta.

Prema podacima Internet World Stats-a jedna trećina zemljine populacije - 2,1 milijarde ljudi  - koristi internet.

 

 Izvor: balkansight