LTO Ulcinj želi tolerantan odnos prema LGBT turistima

A A A
Ocijeni >

Turistička organizacija Ulcinj želi da njeguje prijateljski i tolerantan odnos prema LGBT turistima, te žele dobrodošlicu svakom turisti bez obzira na vjerska ili nacionalna opredjeljenja ili seksualnu orjentaciju. Takođe, u TOU zagovaraju i promovišu apsolutnu jednakost svih gostiju u svim turističkim i ugostiteljskim objektima, pokazalo je nacionalno istraživanje o razvoju koncepta LGBT turizma u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore, maja ove godine, usvojila je dokument “Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”. Jedna od oblasti Strategije jeste “Ekonomski razvoj i LGBT turizam” koji pruža dodatne šanse na čijem razvoju je neophodno zajednički raditi. 

Uz podršku Savjeta Evrope i njihovog LGBT projekta, sprovodi se prvo nacionalno istraživanje o razvoju koncepta LGBT turizma u Crnoj Gori. Istraživanje obuhvata turističku privredu, aktere lokalne i nacionalne turističke politike i akademske institucije u oblasti turizma.

LGBT Forum Progres, koji je aktivno zagovarao i podržavao usvajanje vladine LGBT politike, formirao je Programski odbor za razvoj LGBT turizma u Crnoj Gori. 

Istraživanje se sprovodi primjenom odgovarajuće metodologije koja uključuje upitnik, intervju, fokus grupe i analizu zakonskih i strateških dokumenata. 

“Istraživanjem su obuhvaćene sve lokalne turističke organizacije. Pohvalno je da su sve one prihvatile učešće u ovoj izuzetno važnoj naučnoistraživačkoj aktivnosti", ističu u Forumu.

Kako je saopšteno iz Foruma, u Turističkoj organizaciji Ulcinj TOU, osim odgovornog odnosa prema istraživanju, pokazali su da prate tematiku ljudskih prava kao i da su im poznati rezultati rada LGBT zajednice. 

“U Turističkoj  organizaciji Ulcinja istakli su da su upoznati sa LGBT turizmom kao specijalizovanom turističkom nišom”, ističu u ovoj NVO. 

Posebno su, dodaju, izdvojili napore, u tom pogledu, nevladine organizacije LGBT Forum Progres koja je u sklopu promocije LGBT turizma u Crnoj Gori, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, publikovala prvu crnogorsku LGBT razglednicu. 

“Riječ je o razglednici Podgorice, glavnog grada Crne Gore. Jula 2013. godine, povodom održavanja prve crnogorske Povorke ponosa, LGBT Forum Progres je izdao i LGBT razglednicu Budve. U Turističkoj organizaciji Ulcinja izdavanje LGBT razglednica prepoznaju kao doprinos međunarodnoj promociji Crne Gore i razvoju turizma”, ističu u Forumu.

U TOU nijesu upoznati da Master plan razvoja crnogorskog turizma zagovara stvaranje različitih specijalizovanih turističkih niša pri čemu bi jedna od njih mogla da bude LGBT turizam.

“U TOU pokazali su i priličnu informisanost o kretanju ljudskih prava u Evropi. Posebno su prepoznali vezu između ostvarenih sloboda i poštovanja ljudskih prava LGBT osoba s mogućnošću razvoja LGBT turizma u pojedinim zemljama. Posebno su istakli važnost efikasne zaštite od diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta”, naglašavaju u Forumu. 

Istakli su da je LGBT zajednica u Crnoj Gori relativno mala, da je u procesu razvoja i uspostavljanja, a da LGBT osobe ne uživaju ravnopravnost i jednaka prava kao heteroseksualne osobe. 

“U TOU ističu da su svjesni da LGBT osobe u zemljama iz kojih potiče njihova glavna turistička klijentala uživaju mnoga veća prava i slobode, ravnopravnost, mogućnost sklapanja bračnih zajednica, usvajanja djece”, saopšteno je iz LGBT Foruma.

Odgovornima u TOU je poznata činjenica da statistika pokazuje da su LGBT turisti veći korisnici turistučkih usluga i potrošači, ali da nisu upoznati sa statistikom vezanom za Crnu Goru niti su imali iskustva u svom profesionalnom radu da se direktno sretnu sa LGBT turistima ili LGBT turističkim radnicima.

U TOU nisu upoznati da je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba kojom je definisala i težnju da pomogne razvoj LGBT turizma u Crnoj Gori. 

“Ipak u TOU upoznati su prililno sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, izazovima u implementaciji Zakona o zabrani diskriminacije i s radnjama na njegovoj izmjeni i dopuni. U TOU u potpunosti podržavaju ideju da Crna Gora postane otvoreno tržište i LGBT turistička destinacija. Ipak, smatraju da glavna prepreka razvoju LGBT turizma jeste mentalitet i tradicija koji se “vremenom”, “i uz puno rada”, mogu prevazići. Ističu da je neophodno smanjiti otpor u javnosti i više promovisnati činjenice i znanje o ljudskim pravima LGBT osoba”, naglašavaju u ovoj NVO.

U Turističkoj organizaciji Ulcinja su upoznati sa pojmom “gay friendly” u kontekstu turističke ponude. 

"U TOU nisu informisani o odnosu i senzibilitetu službenika Granične ili saobraćajne policije, kao i zaštitara po ugostiteljskim objektima prema LGBT turistima. U TOU su istakli da imaju i da žele da njeguju prijateljski i tolerantan odnos prema LGBT turistima te da žele “dobrodopšlicu svakom turisti bez obzira na vjerska ili nacionalna opredjeljenja ili seksualnu orjentaciju”. U TOU zagovaraju i promovišu apsolutnu jednakost svih gostiju u svim turističkim i ugostiteljskim objektima", saopšteno je iz Foruma. 

U TOU istaknuta je spremnost da postanu član Nacionalne LGBT partnerske turističke mreže.

"Do realizacije prvog LGBT turističkog istraživanja ova lokalna turistička organizacija nije publikovala ništa što bi moglo da se odnosi, direktno, na LGBT turiste. Što se tiče međunarodne promocije i kandidovanja Crne Gore za LGBT turističku destinaciju u TOU podržavaju “sve što doprinosi povećanju broja turista i prihoda po tom osnovu”, ističu u Forumu. 

Prema njihovim riječima, u TOU su zaintereosavani za saradnju sa LGBT Forumom Progres, i međunarodnim LGBT turističkim asocijacijama, u domenu jačanja kapaciteta menadžmenta i osoblja o konceptu i prednostima LGBT turizma te razvijanju odgovarajućih politika i pristupa prema LGBT klijentima, gostima i tur operatorima.

"U TOU su zainteresovani i za participaciju posjetama u sličnim organizacijama i LGBT gay friendly objektima u inostranstvu.U TOU iskazali su spremnost da samostalno, uz odgovarajuću stručnu pomoć, kreiraju i ponude, i cilju privlačenja LGBT turista, neki dodatan sadržaj. Takođe željeli bi da gay friendly prepoznatljivost osnaži konkurentnost Ulcinja na domaćem i međunarodnom tržištu. Takođe, iskazano je miščjenje da bi razvijanje zdravstvenog i sportskog LGBT turizma moglo predstavljati dodatan prihod za crnogorski turizam. U TOU prihvataju, da zajedno sa ostalim promotivnim materijalom, postave, vidljivo, i promotivni materijal sa LGBT ponudom kao i da reklamiraju, u sklopu svojih sadržaja, specijalne ponude za LGBT goste", ističu u LGBT Forumu.