Kvalitativni i kvantitativni efekti ljetnje turisticke sezone

  • turisti
A A A
Ocijeni >

ODVIJANJE TURISTIČKE SEZONE SA ASPEKTA SUBJEKATA INDIREKTNO UKLJUČENIH U FORMIRANJE TURISTIČKOG PROIZVODA

1.1. Uprava policije

Tokom prvih sedam mjeseci tekuće godine, državnu granicu prešlo je ukupno 6.421.878 putnika što je na nivou prethodne godine za isti period. S obzirom na smanjenje tranzitnog saobraćaja iz Zapadne Evrope ka Kosovu, ovo realno predstavlja povećanje protoka vozila kojima je naša zemlja bila konačna destinacija.
U prvoj polovini avgusta državnu granicu je prešlo 1.317.367 putnika.
To čini ukupno 7.739.245 putnika do 15. avgusta.

1.2. JP „Aerodromi Crne Gore“

Aerodromi u ovom periodu bilježe povećanje prometa putnika i to za 9% (aerodrom Podgorica 4% a aerodrom Tivat 13%).
Za prvih 16 dana avgusta, aerodrom Tivat servisirao je 83.205 putnika, što je 5,89% više nego za isti period prethodne godine.
Samo u toku juna mjeseca aerodrom Tivat zabilježio je povećanje u prometu putnika od 23%.

1.3. AD „Montenegroairlines”

Montenegro Airlines je za pola godine (6 mjeseci) prevezao blizu 253.000 putnika, i obavio 4.770 odlazećih i dolazećih letova. Kada su u pitanju dolazni letovi ka crnogorskim aerodromima, obavljeno je 2.368 letova. Samo u julu mjesecu Montenegro Airlines je obavio više od 500 dolaznih letova ka crnogorskim aerodromima, i dovezao blizu 50.000 putnika.

Od aprila 2012. god. Montenegro Airlines bilježi rast od 18% u broju prevezenih putnika, u odnosu na isti period prošle godine. Popunjenost putničke kabine u tom periodu iznosi 73%.

1.4. JP „Nacionalni parkovi”

Od početka turističke sezone do 1. avgusta zabilježeno je povećanje broja posjetilaca u svim nacionalnim parkovima za 25%.

Do 1. avgusta, NP „Durmitor“ je posjetilo 35.835 posjetilaca, NP „Skadarsko jezero“ 27.534, NP
„Biogradska gora“ 15.333, NP „Lovćen“ 20.259, što je na ukupnom nivou 98.961 posjetilaca ili
povećanje broja posjetilaca u odnosu na isti period prošle godine za 25%.

1.5 Luka Kotor

Za prvih sedam mjeseci u Kotorsku luku uplovilo je 158 brodova sa 102.751 putnika i 764 jahti sa
2.899 putnika. U odnosu na isti uporedni period prošle godine zabilježeno je 20% više putnika na kruzerima kao i 20% više jahti sa 10% više putnika.

2. IZVJEŠTAJ CALL CENTRA MONTENEGRO - 1300

Call Centar Nacionalne turističke organizacije preko broja 1300, od 1. juna do 20. avgusta 2012. godine primio je ukupno 3.442 poziva, od čega se 59% odnosilo na pružanje različitih informacija, 39% na pritužbe i 2% na pohvale.

U junu, julu i avgustu 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine zabilježeno je 20% manje poziva koji su se odnosili na pritužbe, ali je zabilježen veći broj poziva koji su se odnosili na pružanje informacija u vezi sa turističkom ponudom Crne Gore.

Turisti koji borave u našoj zemlji u ovom tromjesečnom periodu najčešće se javljaju da bi prijavili
problem u vezi sa dilerima smještaja, prijavom gostiju i neizdavanjem fiskalnih računa.

Pored ovih, izraženi su i problemi u vezi sa plažama, pa se kao najčešći javljaju nepoštovanje propisa o zauzetosti plaže mobilijarom (propis 50/50) i naplata za minimalni komplet od dvije ležaljke sa suncobranom. Turisti se žale i na naplatu parkinga, nelegalan rad turističkih vodiča i turističkih agencija koje organizuju izlete, gužve u saobraćaju, nelegalne deponije otpada.

Problem u vezi sa bukom, bilo da je u pitanju buka iz lokala, otvorenih šankova, buka sa brodića koji reklamiraju obilaske primorja ili buka od građevinskih radova, nije izražen kao prošle godine.

Protekle godine u ovom periodu, od ukupnog broja pritužbi, čak 46% se odnosilo na buku,
dok je ove godine taj broj znatno manji i zauzima 21% ukupnog broja pritužbi.

Kad je riječ o pružanju neophodnih informacija, Call centru se turisti najčešće javljaju da bi dobili informaciju u vezi sa kulturno-zabavnim programom u zemlji, da bi se raspitali o naplati boravišne takse i prijavi boravka, viznom režimu, kontaktima lokalnih turističkih organizacije i info punktova, smještajnih kapaciteta, restorana, turističkih agencija, ili da bi dobili servisne informacije poput stanja na putevima i vremenskim prilikama.

3. Podaci o boravišnoj taksi u primorskim opštinama

Namjenski prihodi NTOCG, koji se sastoje od dijela boravišne, turističke takse i članskog doprinosa, za prvih 7 mjeseci ove godine iznose 454.000 € i veći su za 20% u odnosu na isti period prethodne godine.

BUDVA – do 15.08.2012. god. naplaćeno je oko 665.469 € što je 7% više nego prethodne godine

KOTOR - Zaključno sa 31.07.2012. god. u Kotoru je naplaćeno 37.890 € boravišne takse, što je za
28% više i 109.000 € izletničke takse.

BAR - Do 15.08.2012. god. uplata boravišne takse pravnih i fizičkih lica iznosila je 257.228 €, što je
5% više nego u istom periodu prošle godine. Uplata fizičkih lica izdavaoca smještaja je 23% veća
nego lani.

TIVAT - Do 16.08.2012.god. uplata boravišne takse iznosila je 106.000 € od čega je uplata fizičkih
lica izdavaoca smještaja iznosila oko 63.000 €, što je 40 % više nego lani.

ULCINJ – Do 15.08.2012. god. naplaćeno je oko 118.000€ boravišne takse, što iznosi povećanje
od 20%.

HERCEG NOVI - Do 15.08.2012. god. uplata boravišne takse pravnih i fizičkih lica iznosila je
187.725 € od čega je uplata fizičkih lica iznosila oko 55.865€.

CETINJE- Izletnička taksa iznosi oko 50.000€ što je na nivou od prošle godine.