Kotor, grad malih, luksuznih hotela

  • Izvor:RTCG
  • Izvor:RTCG
  • Izvor:RTCG
A A A
Ocijeni >

Kotor već dugo godina nema veliki hotel. Iako su smještajni kapaciteti permanentni problem, ono što je karakteristično za Kotor su mali, izuzetno kvalitetni hoteli.Turistički poslenici grada smatraju da velike kapacitete ne treba praviti po svaku cijenu, već upravo otvarati manje, ekskluzivne hotele uklopljene u ambijent.

Kada je riječ o privatnom smještaju, lokalna Turistička organizacija je registrovala 460 izdavaoca sa nešto preko tri hiljade ležajeva.

Postoje i oni u sivoj zoni, kojih je iz godine u godinu sve manje, kaže Dragana Samardžić, savjetnica za propagandu i promociju u Turističkoj organizaciji Kotor. Cijene su ove godine u hotelima i privatnom smještaju na nivou prošlogodišnjih i lokalna Turistička organizacija nema najave o eventualnom povećanju cijena.

Cijene se kreću od 50 eura za noćenje u hotelima niže  kategorije, a u hotelima visoke kategorije za noćenje sa doručkom treba izdvojiti od 180 do 230 eura.

Cijene u privatnom smještaju su od 30 eura dnevno u apartmanima niže kategorije, dok se cijene u apartmanima više kategorije kreću od 60 do 120 eura.

Samardžićeva podsjeća i na raznovrstan propagandni materijal Turističke organizacije Kotor.

Tokom ove sedmice iz štampe će izaći mape grada, novi katalog smještaja i opšta brošura o Kotoru, a nakon toga uskoro se očekuje i novi gastro katalog i umjetnički vodič Kotora. Ovaj vodič, koji će biti štampan na engleskom jeziku je novost u propagandi i obuhvata umjetničke galerije, suvenirnice, specifične zanatske radnje i vinoteke u starom gradu.

Zanimljivost je da u starom gradu postoji oko 50 suvenirnica u kojima je veliki broj suvenira sa motivima Kotora.

Iako Kotor zvanično nema svoj suvenir, iz Turističke organizacije, kao autentičnost, izdvajaju maske i repliku ključa grada Kotora.

Od ove godine Turistička organizacija će početi sa elektronskom prijavom boravka turista i naplatom boravišne takse u novim prostorijama kod pošte u starom gradu, što će u mnogome olakšati gostima proceduru prijave boravka, zaključila je Samardžićeva.