Kolašin je ozbiljan potencijal koji se mora iskoristiti

A A A
Ocijeni >

Kolašin se mora koncentrisati na stavljanje u punu fukciju postojećih hotelskih i drugih resursa, raditi na poboljšanju naplate boravišne takse i novim modelima privlačenja turista sa fokusom na sportski turizam i tradicionalne sadržaje, zaključeno je danas na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića i direktora Nacionalne turističke organizacije Saše Radovića sa predsjednikom opštine Darkom Brajuškovićem, predstavnicima lokalne turističke organizacije i turističke privrede Kolašina. Tokom posjete, ministar je obišao i ski centar Kolašin 1450. 

Tokom sastanka istaknuto je da se u posljednih nekoliko godina u Kolašinu bilježi prilično stabilan trend rasta u turizmu, sa izuzetkom oscilacija koje zavise od situacije na tržištima, vremenskih prilika i sl. Konstatovano je da je ove godine u Kolašinu zabilježen rast od 7% u broju turističkih dolazaka, te da je potrebno raditi na njihovom daljem povećanju. Konstatovano je i da je ova zimska sezona dobro počela, da se očekuje pozitivan trend i u martu mjesecu, ali da se mora intenzivno raditi na eliminisanju posljedica ovogodišnjih problema sa nestankom električne energije. Izražena je nada da se posljedice navedenih problema mogu maksimalno umanjiti, ili eliminisati, obzirom na činjenicu da je 15. februara zabilježen za 36% veći broj turista u odnosu na isti period prošle godine, da je 16. februara zabilježen rekordan broj posjetilaca u Ski centru Kolašin, te da je ovog vikenda popunjena većina kolašinskih smještajnih kapaciteta. Takođe, istaknuto je da je neophodno pomenutom problemu pristupiti strateški, i saradnjom eliminisati njegovo ponavljanje u narednim sezonama. 

Ministar Gvozdenović dao je punu podršku aktivnostima kojima će se, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, raditi na usmjeravanju posjeta u sjeverne turističke centre kroz projekat Škola u prirodi. Takođe, naglašeno je da su postignuti načelni dogovori sa fondom PIO oko kreiranja zajedničkog, integralnog, aranžmana izdavalaca privatnog smještaja usmjerenog ka penzionerima. Kroz potencijalno učešće u ovom projektu, veliki dio izdavalaca privatnog smještaja izrazio je i spremnost da umanji cijenu smještaja. 

Sagovornici su se složili i da kolašinska opština ima mogućnosti za puno dužu sezonu, te da su tom cilju, i u cilju promovisanja turističke ponude, organizovani ski karavani i kreirani vrlo povoljni turistički paket – aranžmani. Ti paket aranžmani biće promovisani na predstojećem sajmu u Beogradu, a obuhvataju sedmodnevni polupansionski boravak u hotelu sa avionskom kartom u iznosu od 250e, odnosno polupansionski vikend boravak u hotelu za 180e. 

Na sastanku je istaknuto da se urgentno mora raditi na stavljanju u punu fukciju postojećih hotelskih kapaciteta, sa akcentom na hotel Lipku. Kao posebni potencijali ove opštine istaknute su tradicionalne manifestacije, sadržaji i hrana, hiking and biking sadržaji, kao i sportski turizam. 

Zaključeno je da je Kolašin jedna od opština koje su stvorile prilično kvalitetan normativni okvir za razvoj turizma i investicije. Naime, donijet je Master plan razvoja opštine Kolašin, značajan broj planskih dokumenata, Prostornim planom posebne namjene za Bjelasicu i Komove stvorene su pretpostavke za integralan i strateški razvoj ovog područja, a puno se očekuje i od planiranih infrastrukturnih projekata poput izgradnje regionalnog puta Berane – Kolašin. Takođe, Kolašin nudi značajne podsticaje za poslovanje poput, npr. formirane Biznis zone na lokalitetu Bakovići za mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave lakom industrijom, koja ne zagađuje životnu sredinu. 

U cilju podizanja kvaliteta turističke ponude ove opštine, dogovoreno je da se u najkraćem mogućem roku, u saradnji sa Ministarstvom, identifikuju prioritetna pitanja na kojima će se zajednički raditi.