Kako riješiti šarenilo mobilijara u kotorskom Starom gradu?

A A A
Ocijeni >

U susret turističkoj sezoni, sa željom da se uredi godinama loša slika terasa, mobilijara, reklama, zvučnika, vitrina ispred brojnih kafića u jezgru UNESCO-vog Kotora, od kojih se ne vidi njegovo kulturno-istorijsko nasljeđe, pristupilo se izmjenama Urbanističkog plana Stari grad.Formirana je i posebena komisija za ovu oblast. Po pitanju izmjena Urbanističkog plana Stari grad, predstavnici Unije privatnih poslodavaca uputili su preporuke i sugestije na adrese najodgovornijih u Opštini.

Prema riječima Slavice Vojinović,sekretarke Opštinskog sekretarijata za urbanizam ugostitelji predlažu da se za gabaritnost terasa koristi princip jednakih površina, odnosno da kvadratura unutrašnjeg prostora određuje veličinu terase.

"U slučaju dobijanja veće terase naknada za dio koji bi se odnosio na prekoračenja bi se plaćala više.Ugostitelji za rješavanje problema veličina terasa predlažu lakše tipske ograde. Kada je riječ o postavljenju suncobrana, koji su podsjećamo, pravi šatori iznad trgova i pjaceta, ugostitelji predlažu montažno-demontažne suncobrane površine od 6 do 10 metara kvadratnih. Baštenski mobilijar, vitrine za sladolede, reklamne panoe, kante za otpatke, žardinjere i ostalo, ugostitelji predlažu da odredi Komisija za uređenje grada.Takođe sugerišu da se na Pjaci od kina u sezoni postave tipski štandovi koji bi se dali u zakup isključivo zanatlijama iz Kotora za njihove autentične proizvode", rekla je Skala radiju Vojinović. 

Nakon dobijenih preporuka, Sekretarijat za urbanizam je za ponedjeljak 11. marta zakazao sastanak sa Komisijom za sprovođenje urbanističkog projekta starog grada, u prisustvu menadžera opštine i predstavnika Komunalne policije.

"Na ovom sastanku zauzeće se stav po preporukama koje je nadležnima uputila Unija privatnih ugostitelja", kazala je Vojinovićeva.