Kako će izgledati novi "Fjord"?

A A A
Ocijeni >

Kotor bi uskoro trebalo da dobije novi hotel “Fjord”. Nakon sedam godina intenzivirala se priča o izgradnji hotela, koji grad dugo čeka i koji bi trebao da zamijeni sliku danas zapuštenog, starog, smještenog na najatraktivnijem mjestu u gradu, prepoznatom kao sve posjećenija destinacija  kruzera. “Biće to savremeni, visoko rangirani hotel sa četiri zvijezdice, koji će se svojim izgledom i gabaritima uklopiti u ambijentalne i prirodne karakteristike područja pod zaštitom UNESCO-a", kaže za Portal Analitika Nikola Babić, pravni zastupnik investitora New Fjord Developments. Naš Portal ekskluzivno objavljuje djelove idejnog projekta novog "Fjorda".

Naš sagovornik naglašava da je grupi arhitekata u Londonu povjerena izrada plana novog hotela „Fjord“, i da projekat kompletno treba da bude gotov do septembra.

Predviđeno je da krajem ljeta projekat bude predstavljen predstavnicima Opštine, Vlade i Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kaže Babić, naglašavajući da je projektom uzeta u obzir činjenica da je Kotor grad svjetske kulturne baštine i da je neophodno da se hotel uklopi u ambijent kulturne i prirodne baštine po kojoj je grad prepoznatljiv.

New Fjord Developments d.o.o izmirio je sve poreze, prireze i ostale finansijske obaveze prema Opštini. Takođe, firma je kao većinski osnivač isplatila povjerioce u ukupnom iznosu od 125.000 eura, troškove stečajnog postupka od preko 55.000 eura, te uplatila sredstva neophodna za funkcionisanje New Fjord-a. Predviđeno je da u narednom periodu uložiti preko 400.000 eura, kako bi Društvo započelo sa realizacijom projekta hotela „Fjord“.

Prezentacija projekta hotela koji Kotorani dugo čekaju biće organizovana u septembru. Naš Portal ovom prilikom predspredstavlja djelove idejnog projekta.

Babić podsjeća da je izvršni drektor firme New Fjord Developments Majkl Finglton, sa saradnicima, nedavno posjetio Kotor i razgovarao sa gradonačelnicom Marijom Ćatović, kada je i najavio početak izgradnje hotela.

 

Izvor: www.portalanalitika.me