Jednodnevna B2B turistička obuka o njemačkom tržištu

A A A
Ocijeni >

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore Vas poziva na jednodnevnu B2B turističku obuku o njemačkom tržištu 10. oktobra 2013. u hotelu “Splendid Conference&Spa” u Bečićima.

Obuku organizujemo u saradnji sa Njemačkim turističkim udruženjem (DRV). Renomirana imena iz oblasti turizma u Njemačkoj će govoriti o značaju njemačkog tržišta, njegovim potencijalima, trendovima ali takodje i načinu na koji bolje da razvijete i predstavite svoj proizvod na ovom tržištu, koristeći poslednja strateška i praktična znanja uključujući prodaju i distribuciju.

Program:

08:30                Registracija učesnika

9:00 – 09:15     Pozdravni govor  (direktor NTO - Saša Radović, Ministar održivog     razvoja i turizma - Branimir Gvozdenović, predsjednik DRV- Jürgen Büchy)

Predavanja:

9:15-10:00      Trendovi na njemačkom turističkom tržištu (Christine Garbe – Deutsches Seminar fuer Tourismus, DSFT)

10:00-11:00     Razvoj proizvoda i investicije – koje proizvode je isplativo razvijati a koje nije. (Oliver Zahn – Olimar)

11:00-11:30     Kafe pauza

11:30-12:30    Kvalitet usluga (standardi kvaliteta) - Strategija u praksi (Bruno Walter, PRATTO Consulting u saradnji sa prof. Armin Brysch)

12:45-13:50     Ručak

14:00-14:45    Održivost u praksi - Šta treba raditi drugačije i zbog čega? (Eva-Maria Pohl – Studiosus)

14:45-15:45    Marketing i prodaja - “Dynamic Packaging” – koji je najbolji put za Crnu Goru? (Jasmin Taylor – JT Touristik)

15:45-16:15    Kafe pauza

16:15-17:00    Društveni mediji / preporuke marketinga (Michael Faber – Tourismuszukunft-institut fuer eTourismus)

17:00               Završna riječ  

Participacija za navedenu obuku iznosi 20 eura po osobi i potrebno je uplatiti na žiro račun broj: 530-18188-60.

Troškovi participacije pokrivaju ručak i kafe pauzu a sve ostale troškove snosiće NTOCG u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ), Crnogorskim turističkim udruženjem (CTU) i agencijom Congress Travel.

Molimo da potvrdite svoje učešće najkasnije do 7-og oktobra na e-mail miladin.radisevic@montenegro.travel