Intervju predsjednika DRV-a Jirgena Bihija o predstojećem DRV kampu u Crnoj Gori

A A A
Ocijeni >

1. Otkud ideja da se realizuje trening za crnogorsku turističku privredu? Koji su ciljevi? Po čemu se razlikuje ova obuka od drugih obuka? 

Na DRV kongresu prošle godine u Budvi, prvi put smo imali sopstveni  program za mlade profesionalce u turizmu  - i to za njemačke i crnogorske turističke radnike. U centru pažnje bilo je međusobno upoznavanje sa uslovima na tržištu, trendovima i daljim razvojem turizma na sopstvenim nacionalnim tržištima.

Format je bio pun uspjeh.  Pokazalo se, da se na osnovu dijaloga i razmjene iskustva o određenim temama, između turističkih radnika koji su dugo u ovom biznisu i mladih profesionalaca u ovoj oblasti, razvijaju mnogobrojne i dobre nove ideje. Ovaj uspješan format želimo i dalje da nastavimo u okviru tzv. turističkih kampova, međutim sa drugim protagonistima. U okviru „DRV kampa  Destinacija 3.0“, 10. oktobra 2013. god. održaće se obuka za crnogorsku turističku privredu I razradjivaće se modeli nove saradnje I promocije na ovom emitivnom tržištu. Na treningu će biti prisutni predstavnici njemačke i crnogorske turističke privrede i istovremeno će provjeravati praktičnu primjenu istog.

Cilj jednodnevne radionice je forsiranje prekograničnog transfera znanja i prenos konkretnog poznavanja i razumijevanja njemačkog tržišta. U središtu pažnje je pitanje šta agencije, hoteli, organizacije i na kraju i politika mogu, zajednički  ili pojedinačno, da urade da bi u opštoj konkurenciji za dobijanje njemačkog gosta bili uspješni. Učesnici  DRV kampa biće agencije, hotelijeri, lokalne turističke organizacije itd.

2. Kako se došlo do tih tema? Koje su to teme? Ko su treneri?

Koncept manifestacije su zajednički razvili Nacionalna turistička organizacija Crne Gore i Njemačko turističko udruženje (DRV) i on se tematski  nadovezuje na Kongres DRV-a, koji je održan u novembru 2012. u Budvi.  Cilj je intenziviranje dijaloga i razmjena iskustva između njemačkog i crnogorskog turističkog sektora. Manifestacija je tog dana podijeljena na šest tematskih blokova, o svakoj temi predaje po jedan referent iz Njemačke  - između ostalog i predstavnici turoperatora. Na taj način se razmatraju i analiziraju trendovi na tržištu, kao i mogućnosti kako se iz toga mogu generisati novi turistički poslovi. Osim toga se razmatra, koji proizvodi treba da se razvijaju, kako da se istakne kvalitet usluga koje nudi Crna Gora, kako da se tema održivog razvoja realizuje u praksi, koje strategije i marketinške mjere treba slijediti u prodaji, i kako i gdje pametno koristiti društvene mreže.

3. Mnogi kongresi i prezentacije su za vrijeme trajanja interesantni,  ali često završavaju kao bilješke ili u nekim fiokama, i zbog tekućeg posla budu zaboravljene. Kako DRV i lokalni organizatori namjeravaju da postignu željeni efekat –  da više njemačkih gostiju bude regionalno i sezonski prisutno?

Dijalog treba da bude praćen konkretnim djelima. Platforma, kao što je DRV kamp, može da pruži podsticaj i ideje, i idealan je za stvaranje novih kontakata, odnosno za intenziviranje postojećih. Konkretna realizacija mora da se odvija u neposrednom poslovnom aranžmanu među pojedinačnim partnerima.