Interesovanje austrijskih penzionera za ponovni boravak u Crnoj Gori

A A A
Ocijeni >

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović susreo se juče sa predsjednikom Saveza penzionera Austrije, dr Karl Blehom. Dr Bleha je boravio u Crnoj Gori na poziv Ministarstva održivog razvoja i turizma. Posjeta je realizovana kao rezultat dogovora sa sastanka ministra Gvozdenovića i direktora agencije Senioren Reisen koji je održan tokom nedavnog boravka ministra Gvozdenovića u Beču na konferenciji Bečki ekonomski razgovori-Upoznajte Crnu Goru.

Dr Bleha je zahvalio na inicijativi da ponovo posjeti našu zemlju i razgovara o mogućnostima  nastavka saradnje po pitanju dolaska velikih grupa penzionera iz Austrije, a posebno majući u vidu uspjeh prethodnog programa tokom kojeg je 2007. i 2008. oko 20.000 penzionera iz Austrije posjetilo Crnu Goru.

Naime, ovaj austrijski savez svake godine organizuje turistička putovanja za preko 10.000 penzionera iz te zemlje. Dr Bleha je iskazao spremnost da organizovane grupe penzionera ubrzo ponovo posjete Crnu Goru, imajući u vidu značajan napredak koji je, po njegovim riječima, ostvaren u turističkom sektoru u našoj zemlji. Dr Bleha je naročito pozitivnim ocijenio izgradnju Regionalnog vodovoda, unaprijeđenje hotelske infrastrukture i neke od najvećih projekata kao što je Porto Montenegro i drugi, koji su obogatili ponudu Crne Gore.

Ministar Gvozdenović istakao značaj je posjete austrijskih penzionera, prije svega imajući u vidu brojnost ove turističke grupe, kao i vrijeme dolaska (april-maj), što značajno utiče na produžetak sezone. Ministar je dr Blehu upoznao sa aktivnostima Ministarstva, koje se prije svega tiču produženja sezone, unaprijeđenja i izgradnje hotelskih kapaciteta visoke kategorije, poboljšanja avio dostupnosti, kao i sa usvajanjem Agende reformi u turizmu, koja je značajno doprinijela boljoj turističkoj sezoni i ostvarenju planova u turizmu za ovu godinu i prije njenog isteka.. On je posebno istakao činjenicu da su za 270 dana ove godine ostvareni rezultati u turističkom sektoru kao čitave 2012.

Tokom susreta dogovoreno je da u narednom periodu stručni timovi Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalne turističke organizacije i Saveza penzionera Austrije održe radne sastanke i preciziraju detalje u vezi sa eventualnim boravkom penzionera iz Austrije u Crnoj Gori, a konačni dogovor očekuje se na proljeće, kada će u Crnoj Gori tim povodom boraviti direktor agencije Senioren Reisen, Oto Špel. 

Savez penzionera Austrije broji oko 400.000 članova i ima snažan uticaj na političke i društvene tokove u Austriji. U okviru Saveza funkcioniše i turistička agencija Senioren Reisen, posredstvom koje je tokom 2007. i 2008. godine oko 20.000 penzionera iz Austrije posjetilo Crnu Goru.

Dr Karl Bleha je bio savezni ministar unutrašnjih poslova Austrije i generalni sekretar i potpredsjednik Socijaldemokratske partije Austrije. Takođe, dr Bleha je do 2010. godine bio predsjednik Evropske asocijacije penzionera, nakon čega je dobio funkciju počasnog predsjednika ove organizacije.