Intenzivna kontrola prodaje izletničkih programa u Budvi

A A A
Ocijeni >

Turistička inspekcija posebnu pažnju ove sezone poklanja kontroli izletničkih programa duž šetališne zone u Budvi, jer se nastavlja protivzakonito pružanje informacija o prodaji izletničkih karata na ulici.

Glavni turistički inspektorSvetlana Šljivančanin, saopštila je da su inspektori više puta izdavali rješenja o zabrani obavljanja takve djelatnosti, dok su jednom broju turističkih agencija, izrečene novčane kazne u iznosu od 8,6 hiljada eura, prenosi MINA- business. Zbog obavljanja djelatnosti bez odobrenja zatvorena je i jedna poslovnica u Budvi, a uklonjeno je i devet nelegalnih reklamnih panoa. Sa intenzivnim aktivnostima, turistička inspekcija će nastaviti i u narednom periodu, jer smo odlučni da se borimo sa ovom pojavom i protivzakonitim radom", navela je Šljivančanin.