Intenzivirana saradnja sa Monakom, očekuje se i potpisivanje sporazuma

A A A
Ocijeni >

Crna Gora i Monako razmjenjivaće iskustva u oblasti životne sredine, turizma, ekonomije i finansija, ali i šire, zaključeno je na današnjim sastancima ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa ministrima Kneževine Monako.

Naime, u periodu od 12. do 15. marta u Kanu, Francuska, održava se međunarodni sajam nekretnina MIPIM 2013, na kome je učešće uzela i delegacija Crne Gore predvođena ministrom Gvozdenovićem. Nakon učešća na Sajmu, ministar se susreo sa zvaničnicima Kneževine Monako:

-       ministarkom za planiranje, životnu sredinu i urbanizam Mari-Pjer Gramaljom,

-       ministrom za ekonomiju i finansije Žanom Kastelinijem,

-       ministrom vanjskih poslova Monaka Žoze Badiom i

-       predsjednikom Komore za ekonomski razvoj Monaka Mišelom Dotom

Na sastanku sa ministarkom Gramaljom razmijenjena su iskustva u oblasti planiranja, izgradnje objekata i održivog razvoja. Takođe, razmatrana su pitanja saradnje na međunarodnom nivou sa ciljem očuvanja mora i priobalnog pojasa. Posebno je istaknut značaj Plave inicijative Monaka u čijem radu učestvuje i Crna Gora, a čiji cilj je integrisano upravljanje morskim područjima. Sagovornici su se složili da je potrebno intenzivirati nastavak saradnje u kontekstu pomenute inicijative, kroz zajednički nastup mediteranskih zemalja, budući da se suočavamo sa istim izazovima i problemima.

Dogovoreno je da buduća saradna i razmjena informacija bude formalizovana sporazumom o saradnji dva ministarstva, na čijoj pripremi i potpisivanju će se raditi u najkraćem mogućem roku.

Tokom sastanka, ministar Gvozdenović je kao posebno značajnu istakao i potrebu za razmjenom iskustava i najbolje prakse Monaka u izgradnji turističkih kapaciteta. Naime, u predhodnih 50 godina, u ovoj državi skoro ravnomjernim tempom se realizuju investiciona ulaganja u izgradnju apartmanskih i hotelskih kapaciteta, a 98% hotelskih kapaciteta je kvaliteta 5*.

Ukazano je i na značaj kontakata Fondacije Princa Alberta II koja se bavi zaštitom životne sredine, sa Fondacijom Petrović Njegoš, posebno u kontekstu planirane realizacije aktivnosti vezanih za Skadarsko jezero i Bokokotorski zaliv.

Na sastanku sa ministrom za ekonomiju i finansije Žanom Kastelinijem i predsjednikom Komore za ekonomski razvoj Monaka Mišelom Dotom, ministar Gvozdenović iskazao je interes za unaprijeđenje ekonomske saradnje. Akcenat je stavljen na jačanje priliva stranih direktnih investicija i turizam kao jedan od ključnih oslonaca obije ekonomije. U tom kontekstu, inicirano je i potpisivanje Sporazuma između dvije privredne komore. Takođe, na sastanku su prezentovani ključni investicioni projekti koji se realizuju, ili čija realizacija se očekuje u narednom periodu u Crnoj Gori.

Tokom sastanka sa ministrom vanjskih poslova Monaka, Žoze Badiom, izraženo je zadovoljstvo predstojećom posjetom princa Alberta II, uz uvjerenje da će doprinijeti unapređenju saradnje između Crne Gore i Kneževine Monako. Ministar Gvozdenović se zahvalio za podršku Monaka kandidaturi Crne Gore za članstvo u Savjetu za ljudska prava UN u periodu 2013-2015, a razgovarano je i o obezbjeđivanju podrške crnogorskoj kandidaturi za članstvo u Izvršnom komitetu UNDP/Populacionom fondu UN od 2014-2015.

Na kraju sastanka, konstatovano je da je saradnja i razmjena iskustava sa Kneževinom Monako od velikog značaja za Crnu Goru, obzirom da je riječ o uspješnoj, efikasnoj i fleksibilnoj administraciji.