I konferencija zdravstvenog turizma Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Želimo da Vas obavijestimo da će Preventivno-edukativni centar Podgorica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Nacionalnom turističkom organizacijom, Društvom ljekara Crne Gore, Udruženjem privatnih doktora stomatologije, Medical i SPA asocijacijom i TA Montenegro Tourist Service, a u skladu sa ciljevima koji se odnose na unapređenje i promociju zdravlja i zdravstvenog sistema Crne Gore da organizuje Prvu konferenciju zdravstvenog turizma Crne Gore sa međunarodnim učešćem koja će se održati od 10. do 12. maja 2013. god. u hotelu “AUREL” u Podgorici (zgrada Toyote – Stari aerodrom). Konferencijom želimo da, na sveobuhvatan način, po prvi put predstavimo Crnu Goru kao značajnu destinaciju na mapi Svjetskog zdravstvenog turizma. Želimo da povežemo pružaoce zdravstvenih usluga iz Crne Gore sa stranim pacijentima, obezbjeđujući im visokokvalitetne zdravstvene usluge uz odmor i rekreaciju dostupnu u našoj zemlji. 

Na dvodnevnoj konferenciji će učesnici biti upoznati sa opštim pojmovima i značajem zdravstvenog turizma. Govoriće se o unaprijeđenju poslovanja svih ustanova koje se bave nekim od oblika zdravstvenog turizma u cilju dovođenja stranih pacijenata. Pažnja će biti posvećena i načinima povezivanja davaoca zdravstvenih usluga i potencijalnih stranih pacijenata, trenutnoj ponudi  i mogućnostima turističko-zdravstvenih usluga Crne Gore. Takođe, gostujući predavači iz Srbije i Hrvatske će prenijeti iskustva iz njihovih zemalja o značaju i praksi iz ove oblasti. Na okruglom stolu će biti donijeti zaključci o mogućnostima i pravcima razvoja svih oblika zdravstvenog turizma Crne Gore.

Konferencija je namijenjena doktorima medicine i stomatologije (skup će biti akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore), menadžerima privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, banjsko-klimatskih liječilišta, predstavnicima turističkih agencija, hotelijerima, avio i ostalim prevoznicima, predstavnicima lokalnih turističkih organizacija, menadžerima farmaceutskih kompanija, predstavnicima osiguravajućih kuća, investitorima i ostalima zainteresovanim za ovu neiskorišćenu i vrlo potencijalnu granu.

Prijatelji konferencije su Crnogorska komercijalna banka, mineralna voda “Rada” i “Aqua Bianca”.

Više informacija na:

e-mail: info@netordinacija.me

web: www.netordinacija.me

tel: +382 69 245 771

Vezane stranice: