I konferencija zdravstvenog turizma Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Uz prirodne potencijale, stručan medicinski kadar, savremene hotele, brojne "incoming" turističke agencije koje posjeduje Crna Gora razvoj ZDRAVSTVENOG TURIZMA u cilju opšte dobrobiti je neminovan.

Kome je konferencija namijenjena?
-doktorima medicine i stomatologije (skup će biti akreditovan od strane Ljekarske Komore Crne Gore),
-menadžerima privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, banjsko-klimatskih liječilišta,
-predstavnicima turističkih agencija ,
-hotelijerima,
-avio i ostalim prevoznicima,
-predstavnicima lokalnih turističkih organizacija
-menadžerima farmaceutskih kompanija,
-predstavnicima osiguravajućih kuća,
-investitorima

Teme koje će biti zastupljene na Konferenciji:
-Zdravstveni turizam
-Opšti pojmovi i značaj zdravstvenog turizma
-Iskustva (zemlje iz koje predavač dolazi, praksa i značaj zdravstvenog turizma - Slovenija, Hrvatska, Srbija)
-Načini povezivanje davaoca zdravstvenih usluga i potencijalnih pacijenata iz inostranstva (značaj turoperatora)
-Turističko-zdravstveni potencijali Crne Gore u cilju "cjelogodišnje" turističke sezone
-Unapređenje poslovanja stomatoloških ordinacija u cilju dovođenja stranih pacijenata – Valorizacija dentalnog turizma
-Mogućnosti, oprema i vremenski okviri obavljanja pojedinih medicinskih usluga u Crnoj Gori
-Značaj, vrste i mreža osiguranja
-Jačanje Spa i Welnes kapaciteta Crne Gore
-Trenutno stanje i pravci razvoja preventivnog i rehabilitacionog turizma Crne Gore
-Medicinski turizam u funkciji povećanja broja turista u svim regionima Crne Gore
-Načini i mogućnosti investiranja u zdravstveni turizam
-Perspektiva i pravci razvoja medicinskog turizma Crne Gore...

Cijena prekotizacije je 40 eura.

Više informacija o partnerima, programu, organiozacionom i naučnom odboru, kotizaciji, registraciji, smještaju, konferencijskoj izložbi, društvenom programu na:
web: www.netordinacija.me ili http://www.netordinacija.me/index.php?option=com_content&view=article&id...
e-mail: info@netordinacija.me
tel: +382 69 245 771