Gvozdenović: Stvoreni su svi preduslovi za valorizaciju Bjelasice

A A A
Ocijeni >

U skladu sa Planom posebne namjene koji je usvojila Skupština Crne Gore, stvoreni su svi preduslovi za valorizaciju ozbiljnog potencijala koji posjeduje planina Bjelasica, što će povećati investicione aktivnosti u ovom kraju i obezbijedi bolju turističku ponudu, rekao je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović koji je, zajedno sa potpresjednikomVlade Crne Gore za regionalni razvoj Rafetom Husovićem i saradnicima juče boravio u radnoj posjeti Bijelom Polju. Tema razgovora Vladine delegacije sa predsjednikom Bijelog Polja Aleksandrom Žurićem i njegovim saradnicima bila je stanje i potrebe opštine, kao i sagledavanje mogućnosti podrške Vlade u realizaciji razvojnih i infrastrukturnih projekata, koji bi mogli biti planirani u Budžetu Crne Gore za 2014. godinu. "Uvjerili smo se da je Bijelo Polje jedno veliko gradilište, tako da Vlada i njene institucije treba da cijene tu činjenicu kroz podršku ovoj sredini, kao i cijelom sjeveru države", kazao je potpresjednik Husović nakon razgovora sa predsjednikom Bijelog Polja i obilaska završenih i objekata u izgradnji.

Među aktivnostima koje predstoje ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović izdvojio je tri koje su, kako kaže, najvažnije, a to su valorizacija potencijala Bjelasice, Đalovića pećine i poboljšanje hotelskih kapaciteta. "U skladu sa Planom posebne namjene koji je usvojila Skupština Crne Gore, stvoreni su svi preduslovi za valorizaciju ozbiljnog potencijala koji posjeduje planina Bjelasica, što će povećati investicione aktivnosti u ovom kraju i obezbijedi bolju turističku ponudu. Predmet pažnje bio je dio te planine poznat kao Smiljača, na kojem će se u narednoj godini asfaltirati pet kilometara i probiti osam kilometara puta, te izgraditi više manjih žičara i jedan manji hotel", istakao je Gvozdenović. Kao drugi prioritet Gvozdenović je naveo Đalovića pećinu, za čiju bolju iskorišćenost je dogovoreno finasiranje od strane Vlade projektnog zadataka u kojem će biti detaljno opisane sve aktivnosti koje će se preduzeti u narednom periodu. "Što se tiče hotelskih kapaciteta  oni sada nijesu zadovoljavajući, pa će Vlada pružiti neophodnu podršku kako bi Bijelo Polje dobilo kvalitetan hotelski smještaj", saopštio je ministar Gvozdenović.