Gvozdenović: Neophodna je gradnja visokokvalitetnih hotelskih kapaciteta

A A A
Ocijeni >

Vlada je danas usvojila Informaciju o uticaju visokokvalitetnih hotelsko-ugostiteljskih kapaciteta na turizam, koja bi trebalo da doprinese gradnji takvih smještajnih kapaciteta, kao preduslova za razvoj visokokvalitetnog turizma u Crnoj Gori. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović saopštio je da su Agendom reforme u turizmu, koja je urađena prošle godine, jasno definisane aktivnosti na kojima treba intenzivno raditi kako bi Crna Gora postala jedna od najbrže rastućih turističkih ekonomija u svijetu i kako bi se u kratkom roku obezbijedili novi kapaciteti, prenosi MINA-business. 

“Strategijom razvoja turizma do 2020. godine akcenat je stavljen na gradnju hotelskih kapaciteta koji će zadovoljiti kriterijume najviših kategorija i doprinijeti većoj popunjenosti tokom čitave sezone. Crnogorskim hotelima visokog kvaliteta uglavnom nedostaju dodatni sadržaji”, rekao je Gvozdenović nakon sjednice Vlade. On je podsjetio da je Master planom razvoja turizma Crna Gora do 2010. godine trebalo da ima 50 hiljada kreveta, a da do 2020. godine u hotelima sa tri do pet zvjezdica bude oko 100 hiljada kreveta. 

“To nije ostvareno, zbog čega smo smatrali da bi Vladi trebalo da ponudimo određena rješenja kako bi se ubrzala gradnja hotelskih kapaciteta”, kazao je Gvozdenović.

On je naveo da je planskim dokumentima predviđena gradnja 129 hotela različitih tipova i kategorija. Crna Gora, prema njegovim riječima, ukupno ima 338 hotela, od čega 1,77 odsto onih sa pet zvjezdica. 

“To je nedovoljno. Zato moramo da imamo aktivnu politiku kako bi obezbijedili dobijanje hotela viših kategorija, odnosno onih sa četiri i pet zvjezdica”, kazao je Gvozdenović i dodao da bi ti hoteli trebalo da imaju određene povoljnosti, kao i da u hotelima od tri do pet zvjezdica ima 20 hiljada kreveta. 

Prema njegovim riječima, u Vladi razmišljaju da kao dodatni stimulans gradnji hotela sa pet zvjezdica smanje stopu poreza na dodatu vrijednost za hotele na sjeveru i one koji rade cijele godine.