Gvozdenović: Naredne godine bićemo među prvih 100 zemalja

A A A
Ocijeni >

Ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović najavio je da je cilj da do novog izvještaja Svjetske banke o lakoći poslovanja (Doing business) u oblasti izdavanja građevinskigh dozvola bude među 100 država. Crna Gora je za samo godinu u tom segmentu napredovala čak 70 mjesta i trenutno se nalazi na 106. poziciji. Gvozdenović je prošle godine nakon predstavljanja izvještaja obećao da će Crna Gora za trećinu popraviti poziciju kada su u pitanju građevinske dozvole. To obećanje je ispunjeno, čak i premašeno.

"Rezultati koje smo postigli samo su podstrek za dalji intenzivan rad na optimizaciji implementacije usvojenih zakonskih rješenja i kreiranju novih, te stvaranju administracije koja u svakom trenutuku mora biti efikasan i ekonomičan servis građanima", saopštio je Gvozdenović Dnevnim novinama.

On je podsjetio da je prostorno uređenje i izgradnja objekata sa akcentom na izdavanje građevinskih dozvola veoma složeni proces, koji ima izuzetan značaj za razvoj svake države.

Dodao je da su skraćeni rokovi za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i građevinskih dozvola. Za urbanističko-tehničke uslove 30 dana. Isto toliki je rok i za građevinske dozvole (osim za objekte za koje je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu).

Izvor:www.cdm.me