Guest Survey 2010

A A A
Ocijeni >

Anketiranje turista u 2010. godini

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je  u okviru koncepta praćenja uticaja turizma na ekonomiju zemlje, sprovela  istraživanje među turistima koji su boravili na odmoru u Crnoj Gori.