Guest Survey 2008

A A A
Ocijeni >

Anketiranje turista u Crnoj Gori 2008

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je u okviru koncepta praćenja uticaja turizma na ekonomiju zemlje, sprovela istraživanje među turistima koji su boravili na odmoru u Crnoj Gori.