Duža praksa za učenike turističkih škola

A A A
Ocijeni >

Crnogorsko turističko udruženje CTU predložilo je da se sprovede reorganizacija teorijske i praktične nastave u srednjim stručnim školama kako bi se učenicima omogućilo obavljanje profesionalne prakse u dužem vremenskom periodu, od aprila do oktobra, kada je rad u sektoru turizma najintezivniji.

Predstavnici Unije poslodavaca, CTU-a i Centra za stručno obrazovanje su ocijenili da će duži boravak kod poslodavaca - tokom cijelog trajanja turističke sezone - omogućiti učenicima sticanje i razvoj praktičnih vještina i znanja u realnom radnom okruženju i na kvalitetniji način. 

Danas je potpisan Sporazum o realizaciji profesionalne prakse za turističko-ugostiteljska zanimanja u srednjem stručnom obrazovanju. Sporazum su potpisali: Predrag Mitrović, predsjednik UPCG, Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje CSO i Žarko Radulović, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja CTU. 

Iz UPCG-a je saopšteno da sporazum definiše obaveze strana potpisnica u postizanju većeg stepena organizovanosti i kvaliteta profesionalne prakse učenika, kroz jačanje saradnje između škola i poslodavaca i aktivniju ulogu poslodavaca u procesu realizacije profesionalne prakse učenika. 

"Realizacija ciljeva sporazuma doprinijeće boljem kvalitetu kadra koji se obrazuje za turističko-ugostiteljska zanimanja, na način što će im se omogućiti da u realnom radnom okruženju pokažu svoja znanja i usavrše svoje vještine. Kvalitetna profesionalna praksa učenika imaće za rezultat mlade ljude spremne da odgovore na sve zahtj