Direktor NTO CG Saša Radović izlagao na seminaru UNWTO-a

  • UNWTO2
A A A
Ocijeni >

Seminar Svjetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama (UNWTO) na temu “Održivi turizam na kopnenim vodama” održava se na brodu koji plovi Dunavom, od Beograda do Đerdapa.

Dvodnevni seminar su organizovali UNWTO, Ministarstvo ekonomije i finansija Srbije i Dunavski centar za konkurentnost. U panelu održanom prvog dana, učešće je uzeo i direktor NTOCG, Saša Radović, govoreći na temu “Turističko upravljanje kopnenim vodama (rijeke, jezera i močvarna područja)”. On je istakao da je Crna Gora do skoro bila prepoznata kao mediteranska destinacija sa razvijenom ponudom duž jadranske obale i prestižnim razvojnim projektima oko svojih predivnih plaža. Vezano za strateške planove razvoja Crne Gore u ovoj oblasti, tokom obraćanja je naveo: “Medjutim, sada se okreće sve više neiscrpnim potencijalima u svom zaleđu, kreirajući tako manje “ranjiv” turistički proizvod, otporniji na uticaje brojnih kriznih situacija savremenog doba. Putovanja koja ljude čine iskustveno bogatijima su u rapidnom porastu i crnogorska autentična a raznolika priroda, kultura i mentalitet predstavljaju veliku šansu”. Radović je istakao obavezu sadašnje i budućih generacija da ove vrijednosti sačuva, ali i promoviše.

U svom izlaganju je posebno opisao razvoj turizma u okviru dva nacionalna parka markirana kopnenim vodama - UNESCO zaštićeni lokalitet rijeke Tare, najdubljeg kanjona u Evropi i RAMSAR lokalitet Skadarskog jezera, najvećeg na Balkanu. Pored ogromnog potencijala za razvoj avanturističkog turizma i turizma baziranog na prirodi, kao i edukativnih i gastronomskih tura, Radović je ukazao na potencijal koji se formira kroz povezivanje ovih sa atrakcijama susjednih država, regionalni pristup i saradnju u njihovoj valorizaciji. “Jer”, kako je rekao, “ekosistemi, kao ni savremeni turisti ne prepoznaju olovkom nacrtane granice”.

“Skadarsko jezero je iskorišćeno kao infrastrukturna podrška razvoju turizma na  primorju”, istakao je direktor NTO CG, “iz razloga što predstavlja neiscrpan izvor pitke vode za cijelo ovo područje. Međutim ono je takođe i atrakcija samo za sebe i može populaciji koja mu gravitira da obezbijedi znatne izvore prihoda kroz različite aktivnosti kao što je proizvodnja vina, eno-gastronomske rute, zanatstvo, organizovano posmatranje ptica, sportovi na vodi”.

“Sa druge strane, već nadaleko čuveni rafting Tarom mora”, istakao je Radović, “biti pažljivo kontrolisan, da ne preraste u masovni turizam i time izgubi na atraktivnosti, ali i ugrozi osjetljivi ekosistem ovog područja”.

Seminaru su prisustvovali i generalni sekretar UNWTO, Taleb Rifai, predstavnik Svjetskog savjeta za turizam, njemački ambasador u Srbiji, UNDP koordinator, predstavnici GIZ-a, kao i predstavnici Vlada podunavskih zemalja. Konferencija danas nastavlja rad.