„Dani malina“

A A A
Ocijeni >

Manifestacija „Dani malina“ zauzima ključno mjesto u radu TO Andrijevica. Traje nedjelju dana i održava se od 13 -20.jula. U periodu trajanja manifestacije obilježava se i Dan opštine 17.jul i organizuje se veoma kvalitetan kulturno-zabavni program. Promoviše se proizvodnja malina, a ujedno je organizovan i niz sportskih aktivnosti, takmičenje u ribolovu, malom fudbalu i sl.

Prema Zaključcima Skupštine Nacionalne turističke organizacije od 30.05. i sastanka LTO- NTO od 31.06. na kojima je zaključeno da se pomognu manifestacije koje organizuju Lokalne turističke organizacije u turistički manje razvijenim opštinama, Turistička organizacija Tivta je finansijski pomogla Turističku organizaciju Andrijevice za manifestaciju „Dani malina“.