Crna Gora posvećena politici zaštite životne sredine

A A A
Ocijeni >

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović susreo se danas u Briselu sa Joke Šaufliege, flamanskom ministarkom za životnu sredinu. Tokom sastanka razmatrano je više tema, između ostalog,  upravljanje otpadom, prostorno planiranje i socijalno stanovanje. Ministar je tokom razgovora istakao napredak u kreiranju zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja otpadom, kao i da smo istovremeno posvećeni daljem unaprijeđenju razvoja i primjene integrisanog upravljanja u ovoj oblasti, te kooordinaciji na državnom i lokalnom nivou. Obzirom na značaj novih investicija, a imajući u vidu iskustvo koje Flandrija ima u upravljanju otpadom, razmotrene su mogućnosti za prenošenje znanja i nova ulaganja. Osim navedenog, sastanak je predstavljao odličnu priliku za upoznavanje ministarke sa potencijalima i turističkom ponudom Crne Gore.

Ministar će se danas, u Evropskom parlamentu, sastati i sa europoslanicom i potpredsjednicom partije Zelenih Marije Kornelisen, sa ciljem razmjene informacija o stanju u životnoj sredini, saradnji sa civilnim sektorom i generalno napretku u ovoj oblasti.

U nastavku današnje posjete delegacija predvođena Gvozednovićem posjetiće i Savjet EU, gdje će iskustva u oblasti životne sredine i saradnje sa civilnim sektorom razmijeniti sa generalnim direktorom za životnu sredinu u Savjetu Jaroslavom Pjetrasom. Cilj sastanka je, između ostalog, da se iskaže snažna posvećenost politici životne sredine, naročito u procesu integracije naše države u EU.

Susreti tokom posjete Briselu predstavljaće odličnu priliku za uspostavljanje tješnje saradnje u narednoj, naprednijoj fazi pregovaračkog procesa. Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira Poglavljem 27, kao i Grupom 7 - energetika, saobraćaj, životna sredina i regionalni razvoj u okviru Pododbora Crne Gore i EU.