Crna Gora na geoturističkoj mapi zapadnog Balkana

A A A
Ocijeni >

U Vašingtonu je svečano puštena u rad internet stranica Geoturističke mape-vodiča zapadnog Balkana www.balkansgeotourism.travel. Stranica predstavlja zajednički napor zemalja u regionu da se Balkan promoviše kao jedinstvena destinacija.

Geoturistička mapa-vodič zapadnog Balkana je interaktivna platforma koja sadrži informacije o destinacijama, a posebno se ističu autentične, prirodne, kulturne i istorijske atrakcije.

Mapa-vodič kroz svoju interaktivnu platformu direktno povezuje putnike sa lokalnim atrakcijama i brojnim malim i srednjim preduzećima iz industrije turizma, a putnicima pruža mapu koja obuhvata i izražava autentičnost regiona viđenog očima lokalnog stanovništva.

Sa crnogorske strane projekat je podržan od strane USAID-a i Nacionalne turističke organizacije, dok su za realizaciju  odgovorni Odjeljenje za mape Nacionalne geografije i Savjetodavni odbor Geoturističke mape-vodiča zapadnog Balkana (predstavnici Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije).