„Clean up the world”

A A A
Ocijeni >

Nakon prošlogodišnje kampanje "Ekološka nit koja nas spaja - EKO NIT", Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine otpočelo je sa realizacijom nastavka kampanje u okviru zasebnog projekta "Podizanje ekološke svijesti".
Pomenuti projekat je finansiran pretpristupnim fondovima (IPA) kojima rukovodi Evropska unija, a sprovodi španska konsultantska kompanija EPTISA.
Tokom ekološke "Podizanje ekološke svijesti" u septembru će se realizovati "Eko nedjelja" u vremenskom periodu od 15. do 22. septembra, a u cilju obilježavanja 21. godišnjice ekološke države Crne Gore.
U okviru "Eko nedjelje", planirano je da Crna Gora učestvuje i u globalnoj akciji "Clean up the world" 15. septembra. Aktivnosti čišćenja planirane su na nivou čitave Crne Gore, kako bi smo na najbolji mogući način organizovali, sproveli i prezentovali zajedničke napore, odnosno napore svake opštine pojedinačno, kao i građana Crne Gore, na ispunjavanju evropskih standarda u životnoj sredini.

Čišćenja če se odvijati na dvije lokacije istovremeno:

-    Lokacija 1 - korito rijeke Sitnice, potez ispod mosta u Farmacima (pola
kilometra od skretanja lijevo kod Reno Alijansa)
-    Lokacija  2 - dvoriste i okolina OŠ „Božidar Vuković
Podgoričanin“, na Vrelima ribničkim

Obije akcije čišćenja otpočeće u 10 časova! 

Više informacija na e-mail adresu: mkrivokapic@eptisa.com.

Brosuru mozete preuzeti ovdje.