Call Centar u periodu od 15. jula do 5. avgusta zabilježio preko 1 500 poziva

A A A
Ocijeni >

Montenegro Costumer Care Center Nacionalne turističke organizacije je na broj 1300 u periodu od 15. jula do 5. avgusta zabilježio 1 509 poziva.  

Najveći broj poziva (921) se odnosio na pružanje turističkih informacija: o smještajnim kapacitetima, turističkim izletima, zatim o proceduri naplate boravišne takse i prijavi boravka ili servisnim informacijama poput stanja na putevima i vremenskim prilikama, kao i redovima vožnje u drumskom i avio saobraćaju. Korisnici Call centra su uputili pohvale na održavanje velikog broja kulturno-zabavnih događaja u zemlji. Ovih dana u Crnoj Gori se organizuju brojni događaja poput „Refresh festivala“, „After beach parties“ duž cijelog primorja, koncerta Dragoljuba Đuričića – „Cucka jeka“, „Guitar art summer festa“ u Herceg Novom, cetinjskog „Royal music festivala“, „Skokova za nezaborav“ u Plavu, „Šlaufijada“ u Beranama kao i drugih koji upotpunijavaju boravak velikog broja gostiju u zemlji.

U prilog kvalitetnom odvijanju sezone govore podaci o smanjenju jednog od najzastupljenijih problema na koji se odnosio najveći broj žalbi upućen Call Centru tokom predhodne godine, problem buke, posebno u okviru ugostiteljskih objekata.

Od 15. jula do 5. avgusta 2013. evidentirano je smanjenje broja pritužbi na buku u odnosu na prošlu godinu u obimu od 33,54%. U predviđenom periodu zabilježeno je ukupno 105 žalbi na ovaj problem, a u istom periodu prošle godine pritužbi je bilo 158.

U odnosu na isti period prošle godine smanjenje su za 38,23% i pritužbe u vezi sa nepoštovanjem propisa o zauzetosti plaže mobilijarom (pravilo 50/50).