Call centar NTO: Turisti se najviše žale na preglasnu muziku

A A A
Ocijeni >

Call centar Nacionalne turističke organizacije NTOCG  je u drugoj polovini jula zabilježio 965 poziva, od čega se 252 odnosilo na pritužbe, a 706 na uopšteno davanje informacija, kazala je za Radio Jadran menadžerka Call Centra Nikolina Marković.

Najviše pritužbi stiglo je iz Herceg Novog, čak 84, iz prijestonice turzima Budve – 62, zatim slijedi Kotor sa 24, dok je iz najmanje bokeljske opštine Tivta bilo samo sedam. Najveći broj primjedbi, kao i do sada, odnosio se na preglasnu muziku, izvođenje građevinskih radova, nepoštovanje pravila 50-50 na kupalištima, zatim na dilere smještaja i ostalo.

Zbog buke i preglasne muzike, Call centar NTO iz Herceg Novog primio je 23 pritužbe, za dilere smještaja primljeno je 18 poziva, za izlijevanje fekalija i zabranu prolaska do plaže evidentirano je sedam poziva. Bilo je i pet žalbi na prisustvo skutera u zoni kupača, četiri pritužbe na ugostiteljske objekte, i po tri poziva za gomilanje smeća i nepoštovanje pravila 50-50 na kupalištima.

Iz prijestonice turizma najviše su se žalili na preglasnu muziku, a Call centar zabilježio je 21 poziv. Slijede žalbe za nepoštovanje pravila o postavljanju plažnog mobilijara – sedam poziva, za naplatu parkinga registrovano je šest poziva, za nečiste plaže i buku od građevinskih radova bilo je po četiri poziva, a ostalo su bile pritužbe na neizdavanje fiskalnih računa i rad taxi službi.

Kad je riječ o Kotoru, u broju pritužbi prednjače buka i preglasna muzika kao i uzurpacija ponti, za što je evidentirano po osam poziva, za izlijevanje fekalija bile su tri pritužbe.

Najmanja bokeljska opština Tivat imala je i najmanje pritužbi. Od samo sedam poziva, na pse lutalice, nepoštovanje pravila 50-50 i izlijevanje fekalija zabilježena su po dva poziva, a jedan se odnosio na buku od građevinskih radova.

Kako je Marković, navela turisti su se u pomenutom periodu najviše interesovali za kulturno zabavni program, smještajne kapacitete, izlete i ponude turističkih agencija (najčešće za rafting Tarom), zatim za red vožnje u drumskom i avio saobraćaju, vizni režim, kao i dokumenta koja su neophodna za ulazak u Crnu Goru.

Na broj telefona Call centra 1300, pristiglo je i sedam pohvala na ažurnost operatera centra, saradnju sa inspekcijama, kao i pohvale za kulturno zabavne programe.