Brojno stanje turista na dan 31.05.2013.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 20 457 turista što je za 1% manje u odnosu na isti period prošle godine.