Brojno stanje turista na dan 27.07.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 119 677 turista, što je na istom nivou kao i prošle godine.