Brojno stanje turista na dan 26.10.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 5 421 turista, što je za 15%  više u odnosu na isti period prošle godine.