Brojno stanje turista na dan 25.01.2013.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 3 057 turista. U odnosu na isti period prošle godine, broj turista je manji za 17%.