Brojno stanje turista na dan 22.02.2013.

A A A
Ocijeni >

 

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 3 263 turista što je na istom nivou kao prošle godine.