Brojno stanje turista na dan 20.07.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 120 020 turista, što je za 3% manje u odnosu na prošlu godinu.