Brojno stanje turista na dan 16.11.2012.

A A A
Ocijeni >

 

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 3 595 turista, što je za 12% više u odnosu na isti period prošle godine.