Brojno stanje turista na dan 12.12.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 2370 turista, što je za 6% manje u odnosu na isti period prošle godine.