Brojno stanje turista na dan 12.10.2012.

A A A
Ocijeni >

 Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 7393 turista, što je za 2% manje u odnosu na isti period prošle godine.