Brojno stanje turista na dan 1.03.2013.

A A A
Ocijeni >

 

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 3 730 turista. U odnosu na isti period prošle godine, broj turista je veći za 7%.