Brojno stanje turista na dan 07.12.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 2 648 turista, što je za 1% više u odnosu na isti period prošle godine.