Brojno stanje turista na dan 05.10.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 11 570 turista, što je na istom nivou kao prošle godine.