Brojno stanje turista na dan 02.11.2012.

A A A
Ocijeni >

 

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 4 237 turista, što je za 11% više u odnosu na isti period prosle godine.