Brojno stanje turista na dan 01.05.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 20 657 turista, što je za 8% više u odnosu na isti period prošle godine.