Brojno stanje turista na dan 01.02.2013.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 3 647 turista. U odnosu na isti period prošle godine, broj turista je veći za 2%.