Brojno stanje na dan 28.09.2012.

A A A
Ocijeni >

Na današnji dan u Crnoj Gori boravi 16272  turista, što je 24% više u odnosu na prošlu godinu.