Broj turista u Kotoru raste iz godine u godinu

A A A
Ocijeni >

Sumirajući rezultate godine koja je na izmaku, u kotorskoj Turističkoj organizaciji imaju razloga za zadovoljstvo, o čemu svjedoči broj izletnika koji je za 33 odsto veći u odnosu na prošlu godinu. "Kotor je tokom 2013. godine posjetilo oko pola miliona turista. Organizovanih posjeta bilo je nešto više od 315 hiljada, a individualnih oko 200 hiljada", kazao je za Skala radio Mirza Krcić, direktor lokalne Turističke organizacije.

Što se tiče boravka gostiju, cifre govore da je za oko tri odsto veći u odnosu na prošlu godinu, a broj noćenja je manji za tri odsto i to zbog nedostatka ozbiljnijih hotelskih kapaciteta na području opštine Kotor.

Posebno je ove godine posjećen lokalitet Rimski mozaici u Risnu, gdje je zabilježen rast za oko 26 odsto u odnosu na 2012 godinu. Preciznije, ovaj jedinstveni lokalitet sa predstavom Boga sna Hipnosa iz drugog vijeka je posjetilo blizu 20 hiljada ljudi.

U Turističkoj organizaciji je u toku priprema planova i programa  rada za 2014. godinu u kojima je predviđena posjeta sajmovima od februara do aprila, u saradnji i zajedničkom nastupu sa predstavnicima Turističkih organizacija sa primorja i nacionalnom Turističkom organizacijom.

U pripremi je niz zahtjeva prema nadležnima za poboljšanje infrastrukture u kotorskoj opštini.

Prije svega, mora se rješiti  problem dolazaka i parkiranja turističkih autobusa, ukrcaja i iskrcaja putnika,  čime se svakodnevno stvara  pravi saobraćajni kolaps na Benovu, podsjetio je Krcić, o čemu će saobraćajni stručnjaci dati posljednju riječ.

"Takođe je prošle sezone evidentiran ne mali problem na koji su ukazali turistički vodiči. Riječ je o brojnim autobuskim stajalištima prema Njegušima i preko Troice na kojima nesavjesni građani istovaraju šut i otpad, što je veoma ružna slika za brojne turiste koji upravo sa tih mjeta posmatraju i fotografišu panoramu Kotora i Zaliva. Na ovaj problem će turistički poslenici usmjeriti posebnu pažnuju, pa čak, ako je potrebno i učestvovati u akciji uređenja tih mjesta", poručio je Krcić.

On je izdvojio i nastavak propagandne i izdavačke djelatnosti u 2014. godini.

"Brošure, mape i vodiči će biti obogaćeni za tri nova svjetska jezika: češki, bugarski i kineski, pa će propagandni materijal biti na ukupno 14 svjetskih jezika", rekao je Krcić.